Úvod

Firma Ohrádka IRS s.r.o. pôsobí v oblasti zatepľovania budov už vyše 14 rokov. Špecializujeme sa na montáž zatepľovacích systémov "ETICS" firmy Stomix na staršie aj nové objekty. Realizujeme takisto rekonštrukcie fasád, dodávky na kľúč vrátane dodávky a inštalácie vlastného lešenia. Výrobná kapacita v sezóne činí asi 15-20 tisíc metrov štvorcových zateplenia. Ďalej disponujeme osvedčením k likvidácii azbestu a potrebným vybavením. Takisto patrí od nedávna k naším službám čistenie lešenia vysokotlakovým strojom.
Viac informácií sa dočítate v časti o spoločnosti.

Informačná brožúra

Tu si stiahnite informačnú brožúru s referenciami našej spoločnosti.
Obsahuje základné informácie o našej spoločnosti, prehľad a ukážky realizovaných stavieb.

Novinky

Ako postupovať pri tepelnej obnove bytového domu

V období neustáleho rastu cien energie a nárastu životných nákladov sa vlastníci bytových a rodinných domov čoraz viac začínajú zaoberať otázkou úspor. Ušetriť náklady na bývanie v rodinnom rozpočte možno dvomi spôsobmi. Buď investovať len do nevyhnutných opráv stavebných konštrukcií v havarijnom stave, alebo do opravy vložiť maximum možných prostriedkov s cieľom celkovej obnovy budovy a zníženia energetickej náročnosti stavby a nákladov na jej údržbu, pričom sa súčasne predĺži aj technická životnosť stavby.
Čítať viac...
06.02.2012 | Ivan Pauer | www.asb.sk


Realizátor roka 2011

Našej spoločnosti bolo udelené ocenenie v kategórii Realizátor roka 2011 od spoločnosti Stomix Bratislava s.r.o.
Sme vďační za toto ocenenie a radi, že naša práca neostala bez povšimnutia odborníkov.


Zväčši

Na izolácii sa neoplatí šetriť

Kto sa rozhodne zatepliť dom, nemal by sa snažiť za každú cenu ušetriť. Väčšina ľudí sa totiž snaží ušetriť tak, že si vyberie čo najtenšiu izolačnú vrstvu. Úspory na energiách však potom nie sú také veľké, ako keby si vybrali hrubšiu izoláciu.
Čítajte viac...
03.09.2011 | Peter Csernák | byvanie.pravda.sk


Potvrdenie z úradu pre verejné obstarávanie

Naša spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov na úrade pre verejné obstarávanie. Tu si môžete prezrieť aktuálne potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

Obnova bytových domov

Z technického hľadiska je najvyšší čas predísť otázke, čo sa stane s obyvateľmi bytových domov, ktoré jednoducho zo statického hľadiska dožijú a stanú sa neobývateľnými, alebo nebezpečnými, ak ich vlastníci budú neustále zanedbávať ich údržbu a obnovu.
Čítajte viac...
30.04.2011 | Ivan Pauer | www.sasdars.sk


Aká je pravda o dýchaní budov

Zatepľovanie domov je dnes často diskutovanou témou. Medzi záplavou užitočných rád a odporúčaní od skúsených odborníkov na tému zatepľovania sa objavujú aj informácie, ktoré sú nepravdivé a skresľujú skutočný stav vecí. Jednou z takýchto tém je tzv. "dýchanie stavieb". Čítajte viac...
17.04.2011 | Jana Véghová | byvanie.pravda.sk


Likvidácia azbestu

Od roku 2010 ponúkame našim zákazníkom službu likvidácie azbestu. Naša spoločnosť získala oprávnenie k likvidácii azbestu, ktorá je nutná napríklad pri rekonštrukciách striech. Číslo oprávnenia: OPPL/8447/2010-Fe

Čistenie lešenia

Od roku 2010 ponúkame stavebným firmám aj službu čistenia lešenia vysokotlakovou 500BAR WAP, pomocou ktorej je možné odstrániť aj staré zaschnuté omietky a iné stavebné hmoty. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.